8 essentiële digitale levensvaardigheden voor kinderen

Een generatie geleden waren IT en digitale media nog vaardigheden die alleen noodzakelijk waren in bepaalde niches. Tegenwoordig moeten ze beschouwd worden als kerncompetenties en in de meeste gevallen als randvoorwaarde voor een succesvolle carrière.

Digitale vaardigheden zijn dat ook een essentieel onderdeel van een allesomvattend educatief programma. Zonder een landelijk digitaal educatief program zullen toegang en beheersing van technologie onevenredig verdeeld zijn binnen de samenleving. Dit leidt tot ongelijkheid en beperkt de sociale mobiliteit. Maar welke vaardigheden moeten dan aangeleerd worden? Onderstaande afbeelding geeft een indruk. Het gehele artikel is beschikbaar op de website van het World Economic Forum (Engels) en vergeet ook niet het artikel over het recent door Stichting DINL en Nederland ICT georganiseerde ‘Future skills for the digital economy’ event te lezen.

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...