Nederland is toe aan een Nieuwe Economie. Dat zeggen we al heel lang en we moeten het nu gaan doen. We kunnen zoveel beter! Wat is een Nieuwe Economie?

 1. De Nieuwe Economie is van Maatschappelijke Meerwaarde. Wat we nodig hebben zijn bedrijven die bijdragen aan een robuuste samenleving die de grote uitdagingen het hoofd kan bieden. Het beleid moet erop gericht zijn om maatschappelijk ondernemerschap te stimuleren.
 2. De Nieuwe Economie is Duurzaam. We kunnen niet meer op de fossiele manier verder. Om de klimaatverandering en de milieuvervuiling te stoppen moeten alle bedrijven en huishoudens groene keuzes gaan maken.
 3. De Nieuwe Economie is Digitaal. Digitalisering heeft alles veranderd en biedt de samenleving grote kansen. Zoals meer thuiswerken, betere zorg en onderwijs op maat. We kunnen de digitale potentie echter nog veel beter benutten.
 4. De Nieuwe Economie is Inclusief. Iedereen moet kunnen profiteren van vooruitgang, iedereen moet toegang hebben tot essentiële voorzieningen, en iedereen moet kunnen meedoen naar zijn mogelijkheden.
 5. De Nieuwe Economie is Open. Op lange termijn werkt transparantie beter dan geslotenheid. Het delen van informatie is spannend maar draagt wel bij aan vertrouwen, draagvlak en innovatie. We moeten inzetten op open data en open source, met behoud van privacy.

Als branches binnen de digitale infrastructuur leveren we een substantiële bijdrage aan de Nieuwe Economie. Hoe pakken wij dit in de toekomst verder aan?

 1. Voor alle transities, oplossingen en verbeteringen in zowel wetenschap, economie als overheid is ICT, en daarmee de digitale infrastructuur, essentieel. Snelle verbindingen, van zeekabels tot glasvezelnetwerken, veilige dataopslag en verwerking in Clouds en datacenters zijn een randvoorwaarde voor onze digitale samenleving.
 2. Omdat de druk op het huidige stroomnet groot is, zetten we in op houdbare groei, hernieuwbare energie en efficiënte energiedistributie. Wij stimuleren de ontwikkeling van duurzame gebouwen en systemen, waarbij we gebruik maken van innovaties die het energieverbruik –gegeven het jaarlijks toenemende datagebruik- zo laag mogelijk houden.
 3. Door samen te werken aan een hoogwaardige en betrouwbare digitale infrastructuur van Nederland, leggen wij het fundament onder de samenleving en economie van de toekomst. Zodat iedereen elke dag thuis kan werken, leren en winkelen, wanneer dit nodig is. Met digitale innovatie behouden wij ons nationale verdienvermogen in een concurrerende wereldmarkt.
 4. Het internet is van ons allemaal. Omdat alle data gelijk zijn en iedereen veilig moet kunnen communiceren, staan we voor internetvrijheid, netneutraliteit en gegarandeerde versleuteling.
 5.  De bedrijven die actief zijn in de digitale infrastructuur laten graag zien wat ze doen en hoe het technisch allemaal werkt. ‘Geheimzinnige grijze dozen’ of ‘betonnen black boxes’ zijn niet meer van deze tijd.

Wij willen vooruit, maar wij kunnen het niet alleen. Om doorbraken te realiseren, hebben we de overheid nodig: als partner met een samenhangende en toekomstgerichte blik.

 1. We hebben een overheid nodig met een lange termijnvisie op de Nieuwe Economie. Waar wil Nederland staan in 2030 en hoe maken we dat waar? Het antwoord moet gebaseerd zijn op inhoudelijke feiten in plaats van politieke beeldvorming. Het daadwerkelijk realiseren van verandering vraagt een gedurfde en consistente aanpak.
 2. We hebben een overheid nodig die op basis van een integrale blik op de Nieuwe Economie centrale regie neemt. Dit vraagt om bundeling van uitdagingen op het gebied van geopolitiek, innovatie, infrastructuur, energie en ruimte. Hierbij mag de energietransitie niet blijven achterlopen op de razendsnelle digitale transformatie.
 3. We hebben een overheid nodig die effectief samenwerkt met private en particuliere partijen. De urgentie vraagt om een aanpak waarbij de klassieke tegenstelling overheid versus markt plaatsmaakt voor een constructieve dialoog tussen alle stakeholders. Zo kan de Nederlandse overheid de uitdagingen effectief te lijf gaan, zonder te vervallen in een wildgroei aan vrijblijvende coalities.
 4. We hebben een overheid nodig die grensoverschrijdende vraagstukken als digitalisering en duurzaamheid door een internationale bril beziet. We moeten realistisch zijn: geïsoleerde symboolpolitiek gaat ten koste van onze mondiale concurrentiepositie. Om onze soevereiniteit binnen het internationale speelveld te bewaken, moet de overheid een gezonde, gevarieerde en vooruitstrevende digitale sector stimuleren.
 5. We hebben een overheid nodig die betrouwbaar is en afspraken nakomt. De Nieuwe Economie vraagt om innovatief beleid maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Zonder gezond en duurzaam verdienmodel, blijven groene ambities hangen in mooie woorden en goede bedoelingen.