Doneer aan DINL en help ons om jouw belangen te behartigen in Den Haag

Stichting DINL zet zich sinds 2015 in voor de belangen van de Nederlandse digitale infrastructuursector. Onze missie is om achtergronden en inzichten over het brede internet en het digital-first MKB aan tafel te brengen. Dat alles met een uitgestoken hand en met de bereidheid om mee te denken en te werken aan de uitdagingen van de digitale online economie. Dat doen we als collectief: een groep van zeven organisaties die deze thematiek belangrijk vinden. Want met een gezamenlijk, breed gedragen geluid sta je sterker. Daarmee hebben we in de 5 jaar van ons bestaan veel bereikt.

Nog maar enkele jaren geleden werd het geluid van onze sector nauwelijks gehoord. Thema’s als cloud, hosting, de economische dynamiek van de Nederlandse internetsector en privaat-publieke en coöperatieve samenwerking voor de bestrijding van online narigheid bleven grotendeels buiten beeld van de politiek en beleidsmakers.

We hebben gekozen om te acteren als gezamenlijke spreekbuis van kleine en middelgrote aanbieders van digitale infrastructuur en dat werkt. Daardoor hebben we een vaste plek gekregen aan overlegtafels in politiek-bestuurlijk Den Haag en in de media. We zijn volop in contact met Kamerleden, bestuurders en politici. Ook is ons geluid met grote regelmaat te horen in de vak- en landelijke pers. DINL wordt nu gezien als een belangrijke en relevante factor. Alle stakeholders zien ons als een betrouwbare bron van kennis en kunde en een partij die op een zinvolle manier duiding geeft aan digitale ontwikkelingen.

Het optreden als collectief is onze kracht. Maar tegelijk is het ook onze zwakte. De middelen van DINL moeten worden opgebracht uit de begrotingen van een beperkt aantal deelnemende brancheorganisaties. En zij hebben zelf ook beperkte middelen.

Waarom deze actie?

Door de enorme groei in dossiers en thema’s die op ons als sector afkomen schieten onze middelen nu te kort. Om op dit niveau onze gezamenlijke missie voort te kunnen zetten en het verschil voor de sector te blijven maken, hebben we hulp nodig. Het is alle hands aan dek.  Met extra middelen kunnen we ons werk voortzetten, onze belangen behartigen en onze stem laten horen.

Door gerichte voorlichting en constructief meedenken over alternatieven zijn we er in geslaagd, en kunnen we er in blijven slagen, om de digitale economie sterk te houden en de belangen van onze sector over het voetlicht te brengen.

Waarom moet je meedoen?

We kunnen het ons als sector niet permitteren om op de handen te zitten. Het is voor elk bedrijf in de sector, ook voor jou, juist nu van belang dat we als DINL ons werk kunnen blijven doen en in gesprek blijven met de mensen die betrokken zijn bij – of verantwoordelijk zijn voor al die dossiers en ontwikkelingen. DINL komt op voor jouw belangen, kan er voor zorgen dat jouw kansen beter worden benut, dat schadelijke wet- en regelgeving wordt bijgestuurd.

Steun onze crowdfunding actie

We vragen je daarom om DINL te steunen en me te doen, als deelnemer of als donateur. Als deelnemer ben je direct betrokken bij ons beleid. Als donateur help je ons het werk voor jou te doen. Zie het als een verzekeringspremie. Je zorgt er voor dat je je vrijheid om naar eigen inzicht te ondernemen houdt en draagt als bedrijf je steentje bij aan een open, vrij en veilig internet en een klimaat waarin jij als digitale ondernemer kan blijven doen waar je goed in bent.

Sluit je daarom aan bij de andere bedrijven die hun sector een warm hart toe dragen. Bekijk de opties (pdf) voor deelname, of klik hier om rechtstreeks te doneren als “Friend of DINL”.*

Alvast bedankt!

Namens het bestuur,

Sven Visser, voorzitter Stichting DINL
Michiel Steltman, directeur Stichting DINL

*Als je doneert kun je je organisatie profileren als ‘Friend of DINL’. Ook kan het logo van DINL op de eigen website worden geplaatst. Donateurs ontvangen dit materiaal direct na donatie via de website.

Het is tijd om in actie te komen en de Nederlandse overheid en de EU te informeren over de risico’s van de vele nieuwe wetten voor de Nederlandse internetsector. Doen we niets? Dan is de kans groot dat iedereen dat op termijn gaat merken in zijn omzet, winstgevendheid en de waarde van het bedrijf. Zorg dat ook jouw belangen goed behartigd worden en draag bij aan onze gezamenlijke activiteiten.

Datacenters, cloud- & hosting partijen, carriers, telecom providers en het bredere digitale ecosysteem, maar ook belanghebbende commerciële partijen.

We zien op dit moment tientallen bewegingen met potentieel stevige negatieve effecten op digitale ondernemers.  Een gebrek aan kennis en verouderde denkbeelden leiden tot nieuwe initiatieven uit Brussel en Den Haag die kunnen resulteren verplichtingen die rampzalig kunnen uitpakken voor het digitale MKB. Denk aan uploadfilters of verplichtingen om onrechtmatige content binnen een uur offline te halen.

Dat de aanpak van DINL werkt is duidelijk. Denk aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv): daar hebben we kunnen bijdragen aan een wet die beter past bij wat we als aanbieders kunnen. Met het thema “digitale mainport” kwam de rol van Nederland als datahub op de agenda en in de pers. Veel digitale onderwerpen zijn op agenda van politiek en overheid gekomen omdat we minder zichtbare ontwikkelingen onder de aandacht hebben gebracht. En op dit moment speelt er meer dan ooit. Denk aan de onuitvoerbare en onwerkbare wet ongewenste zeggenschap Telecom of de door de EU aangenomen auteursrechtenwetgeving. Ook is in het economisch beleid is er nog steeds veel te weinig aandacht voor andere connectiviteit dan 5G, voor het thema cloud, en voor echt effectieve oplossingen voor bestrijden van abuse en cybercrime.

DINL blijft daarom een continue noodzaak: zonder stem in Den Haag wegen we als sector simpelweg minder mee bij politieke keuzes en beleidsvorming.